Garry's Mod Servers In United Kingdom, page 2

Rank Server Players Status Map
200
0 / 24 ttt_minecraft_b5
218
0 / 32 rp_downtown_tits_v2
221
Spiral TTT Minecraft Rotation
0 / 16 ttt_minecraft_haven
223
[DWG] CityLife/PurgeRP {M9K,Awards,NEED Staff,50+ Jobs}
0 / 30 rp_florida_v2
224
[UK | ENG] Aurora INC - Space-Themed DarkRP [Hiring][Unbox]
0 / 32 rp_downtown_tits_v2
231
0 / 32 rp_rockford_mk_v2
240
0 / 32 ttt_minecraft_b5
260
0 / 40 rp_rockford_v2b
271
0 / 30 rp_rishimoon_kaktusownia_v1
272
3 / 50 rp_southside_day
283
0 / 20 rp_dunwood_uk
318
0 / 10 ttt_minecraft_b5
329
0 / 20 TheIsland
346
0 / 20 gm_robotwars2019
347
0 / 16 gm_bigcity
348
0 / 10 ttt_rooftops_a2
349
0 / 32 gm_bigcity
354
0 / 12 mb_melonbomber
355
0 / 10 ttt_silenthill
356
0 / 12 ttt_67thway_v3
358
0 / 10 gm_novenka
376
0 / 16 ttt_alps
377
0 / 10 gm_bigcity
378
0 / 32 ttt_bb_teenroom_b2
383
0 / 12 zs_nacht_der_untoten_v6_d